سازمان نظام پزشکی مشهد .

مجتمع آموزشی سبحان و سپهر افتخار دارد کلیه دوره های IT را براساس تفاهم نامه منعقد با سازمان نظام پزشکی با 45 درصد تخفیف برای کلیه اعضا و خانواده محترم سازمان برگزار نماید.