سازمان نظام پزشکی مشهد: مدارک مورد نیاز جهت اخذ شماره نظام .


مدارک مورد نیاز جهت اخذ شماره نظام و کارت عضویت اولیه به تفکیک رشته ها

مدارک مشترک جهت کلیه کلیه رشته ها (موارد 1و 2 جهت اتباع خارجی مورد نیاز نمی باشد)
1. تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه
2. تصویر مصدق کارت ملی
3. اصل فیش بانکی مربوط به صدور کارت عضویت
4. یک قطعه عکس رنگی
5. اصل فرم ثبت نام اولیه

مدرک اختصاصی جهت رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)
1. پروانه دائم
2. پروانه موقت
3. دانشنامه
4. تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان
5. معرفی نامه عکس دار وضعیت طرح نیروی انسانی از وزارت بهداشت (پایان یا معافیت از طرح)
مدارک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته های آزمایشگاهی
I. متخصصین آسیب شناسی:
1. تصویر مصدق پروانه دائم پزشکی
2. تاییدیه تحصیلی، مقطع تخصص از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان
3. اصل کارت عضویت قبلی
II. فارغ التحصیلان تک رشته ای، موضوع نامه شماره /10/4379س مورخ 86/5/17 اداره کل امور آزمایشگاهی تشخیص طبی وزارت بهداشت که پیشتر ارسال گردیده (تصویر برابر اصل یکی از ودارک زیر)
1. تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان
2. دانشنامه
3. گواهینامه موقت تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل

مدرک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته مامایی (تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)
1. پروانه دائم مامایی
2. دانشنامه
3. معرفینامه عکس دار اعزام به طرح نیروی انسانی
4. تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان
5. گواهی عکس دار تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی (پایان یا معافیت از طرح)
6. گواهینامه موقت تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل


مدرک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته های تغذیه، فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی و شنوایی شناسی(تصویر برابر اصل یکی از مدارک زیر)
1. گواهینامه موقت تحصیلی (با تاریخ اعتبار)
2. دانشنامه
3. تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل با عنوان سازمان نظام پزشکی شهرستان
4. معرفی نامه عکس دار اعزام به طرح نیروی انسانی
5. گواهی عکس دار تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی (پایان یا معافیت از طرح)

مدرک اختصاصی جهت فارغ التحصیلان رشته کایروپراکتیک
1. تصویر مصدق پروانه اشتغال به حرفه کایروپراکتیک
2. ارزشنامه تحصیلی، صادره از امور دانشجویی وزارت بهداشت

مدرک اختصاصی اتباع خارجی
1. تصویر مصدق دفترچه کار با تاریخ اعتبار
2. تصویر مصدق مجوز اشتغال به حرفه پزشکی یا دندانپزشکی از وزارت بهداشت با تاریخ اعتبار
3. اصل کارت عضویت قبلی، جهت افرادی که برای تمدید اعتبار کارت اقدام می نمایند


لازم به ذکر است فارغ التحصیلان خارج از کشور جهت دریافت ارزشنامه تحصیلی خود به امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، واقع در تهران – شهرک غرب – خیابان سیمای ایران – جنب دبیرستان ابوریحان بیرونی مراجعه نمایند.

شهرستان مشهد
آیین نامه استاندارد سازی تابلو و سرنسخه های موسسات پزشکی، شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی (موضوع بند ج ماده 3 از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 1383/1/25 مجلس شورای اسلامی)
الف) تعاریف:
1. کلیه موسسات پزشکی و پیرا پزشکی (اعم از دولتی و غیر دولتی) بر طبق ماده یک قانوون مقررات امور پزشکی دارویی مصوب سال 1334 و اصلاحیه بعدی آن که ذکر نام گردیده اند و نیز مطب ها و دفاتر کار اعضای سازمان نظام پزشکی و شاغلان سایر حرف وابسته پزشکی که رسیدگی به تخلفات انتظامی حرفه ای آنان بر عهده تشکیلات نظام انتظامی سازمان نظام پزشکی است مشمول این آیین نامه می شوند. با استثنای مواردی که مطابق قانون مصوب مجلس بر عهده سازمان نظام صنفی خاصی گذاشته شده باشد.
2. کلیه موسسات، مطب ها و دفاتر کار مشمول این آیین نامه الزاما” باید دارای تابلو، سرنسخه و مهر باشند.
ب) تابلو:
مختصات فیزیکی
مطب ها و دفاتر کار:
3. مطب ها و دفاتر کار مشموا این آیین نامه میتوانند حداکثر 3 تابلو بیرون ساختمان (متصل به ساختمان با نصب بر روی پایه عمودی) داشته باشند.
تبصره: مطب ها و دفاتر کار واقع در ک.چه ها و یا خیابان های فرعی می توانند یک تابلو راهنما در خیابان اصلی (سرگذر) داشته باشند.
4. اندازه تابلو مطب ها و دفاتر کار 70*50 سانتی متر می باشد.
5. رنگ زمینه تابلوی مطب ها و دفاتر کار اعضای سازمان نظام پزشکی سفید و رنگ تابلوی دفاتر کار شاغلان سایر حرف وابسته پزشکی زرد میباشد.
6. تابلوهایی که دو طرفه هستند میباید هر دو طرف آنها یکسان باشد.
7. طرح کلی تابلو باید مطابق الگوی استاندارد ارائه شده توسط کمیسیون ماده 25 این آیین نامه باشد.
تبصره: استفاده از هرگونه شکل و طرح یا زمینه در تابلو مطب ها و دفاتر کار ممنوع است.

موسسات:
8. اندازه تابلوب بیمارستان ها و موسساتی که یک ساختمان مستقل را به خود اختصاص داده اند متناسب با ابعاد سر در ساختمان میباشد.
9. بیمارستان ها و موسساتی که یک ساختمان مستقل به خود اختصاص داده اند به ازای هر ضلع دیوار مشرف به خیابان مجاز به داشتن دو تابلوی متصل به ملک (مماس یا عمود به نمای ساختمان) می باشند.
10. موسسات پزشکی و پیراپزشکی که جزئی از یک ساختمان را به خود اختصاص داده اند می توانند به تعداد مشابه مطب ها و دفاتر کار و به ابعاد 70*100 cm تابلو داشته باشند.
11. طرح کلی تابلوی موسسات پزشکی و پیراپزشکی باید مطابق الگوی استاندارد ارائه شده توسط کمیسیون ماده 25 این آیین نامه باشد.
12. نصب تابلو خارج از ساختمان برای معرفی کادر درمانی شاغل در موسسات پزشکی بر اساس ضوابط این آیین نامه بلا مانع می باشد.

• محتوا:
مطب ها دفاتر کار:
13. درج موارد زیر در تابلوی مطب ها و دفاتر کار الزامی است:
- عناوین مندرج در پروانه مطب
- آرم سازمان نظام پزشکی برای اعضای سازمان
تبصره: برچسب آرم برای تابلوهای قدیمی توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضاء قرار می گیرد.
14. درج موارد زیر در تابلوی مطب ها و دفاتر کار اختیاری است:
- تلفن
- ساعات و ایام پذیرش بیماران
- عناوین مندرج در پروانه مطب به زبان انگلیسی
تبصره1: پزشکان و دندانپزشکان دارای درجه دکترا ضمن قید عناوین به شرح مندرج در پروانه مطب می توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را بدون ذکر عنوان تخصصی و فوق تخصصی در تابلو قید نمایند.
تبصره2: کسانیکه در یک رشته نخصصی مدرک اخذ نموده اند میتوانند حداکثر تا دو عنوان از شاخه های آن رشته که کار می کنند را به عنوان شاخه های انتخابی بدون ذکر عنوان فوق تخصصی یا فلوشیپ در تابلو قید نمایند.
تبصره3: رتبه رسمی علمی عناوین دانشگاهی می تواند در تابلوی مطب ذکر گردد.
موسسات:
15. درج موارد زیر در تابلوی موسسات الزامی است:
- نام و عنوان موسسه مطابق پروانه تاسیس
- شماره پروانه تاسیس موسسه و تاریخ تاسیس
16. درج موارد زیر در تابلوی موسساتت اختیاری است:
- نام و نشانه نهادی که موسسه به آن تعلق و وابستگی دارد.
- خدمات و بخش های تخصصی
- نشانه موسسه (در صورتی که نشانه ثبت رسمی شده باشد)
- نام موسس در صورتی که عضو سازمان نظام پزشکی باشد.
17. در نصب تابلو مطب روی پایه فلزی در معابر رعایت ضوابطی که از سوی کمیسیون ماده 25 این آیین نامه تعیین می گردد الزامی است.
18. مسئولیت صدور مجوز تابلوها بر عهده سازمان نظام پزکی محل می باشد.
ب) سر نسخه:
19. اندازه سرنسخه برای موسسات، مطب ها و دفاتر کار موضوع این آیین نامه حداقل 15*10 cm و حداکثر (30*20) A4 می باشد.
20. محتوای سرنسخه (به صورت چاپی یا دست نویس) در مورد مطب ها و دفاتر منحصرا" شامل موارد زیر است:
- نام و نام خانوادگی (همراه با پیشوند دکتر در موارد دارای مدک دکترا)(الزامی)
- شماره نظام پزشکی عضویت (الزامی)
- عناوین مندرج در پروانه مطب (الزامی)
- نشانی و تلفن (الزامی)
- دورنگار و Email و پایگاه اطلاع رسانی (Web) (اختیاری)
- ساعات پذیرش بیماران (اختیاری)
- عناوین علمی دانشگاهی (اختیاری)
- مندرجات فوق به زبان انگلیسی (اختیاری)
21. محتوای سر نسخه موسسات پزشکی و وابسته پزشکی به صورت چاپی یا دست نویس منحصرا” شامل موارد زیر می باشد:
- نام وعنوان موسسه مطابق با پروانه تاسیس (الزامی)
- شماره پروانه و تاریخ تاسیس (الزامی)
- نام و نشانه نهادی که موسسه به آن تعلق و وابستگی دارد. (حسب مورد) (الزامی)
- خدمات و بخش های تخصصی (مطابق پروانه تاسیس) (الزامی)
- نشانه موسسه (درصورتی که نشانه ثبت رسمی شده باشد) (اختیاری)
- تلفن و نشانی (الزامی)
- دورنگار و Email و پایگاه اینترنتی (Web) (اختیاری)
- مندرجات فوق به زبان انگلیسی (اختیاری)
تبصره: اعضایی که به هر دلیل فاقد محل خاص اعم از مطب یا دفتر کار جهت اشتغال می باشند، با کسب مجوز از سازمان نظام پزشکی محل از درج آدرس در سر نسخه معاف میباشند.
ج) مهر:
22. کلیه نسخه های صادر شده توسط اعضای سازمان نظام پزشکی بدون مهر فاقد اعتبار است. مهر یاد شده شامل موارد زیر می باشد:
- نام و نام خانوادگی (همراه با پیشوند دکتر در موارد دارای مدک دکترا)(الزامی)
- شماره عضویت نظام پزشکی (الزامی)
- حداقل یکی از عناوین مندرج در پروانه طبابت یا گواهی نامه یا دانش نامه (به زبان انگلیسی یا فارسی) (الزامی)
- عناوین علمی دانشگاهی (اختیاری)
- نام موسسه ای که عضو سازمان در آن شاغل است (حسب مورد با درخواست موسسه مورد نظر صرفا” برای استفاده در سرنسخه همان موسسه) (اختیاری)
د) سازوکار پیگیری و نظارت:
23. مشمولان این آیین نامه صرفا” مجاز به استفاده از تابلو، سرنسخه و مهر مربوط به خود هستند. افراد شاغل در یم موسسه می توانند از سرنسخه آن موسسه یا مهر و امضای خود استفاده کنند.
24. درج هرگونه تبلیغات در تابلوها، سرنسخه ها و مهر های مشمول این آیین نامه ممنوع است.
25. به منظور هماهنگی و نظارت کلان و پیگیری لازم برای سامان دهی وضعیت تابلو، سرنسخه و مهر موضوع این آیین نامه کمیسیونی در سازمان مرکزی نظام پزشکی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
- معاون نظارت و برنامه ریزی (رئیس کمیسیون)
- دو نفر به انتخاب رئیس کل سازمان نظام پزشکی
- دو نفر از اعضای شورای عالی به انتخاب شورای عالی
- معاون انتظامی
- یک نفر به عنوان نماینده وزارت بهداشت
- یک نفر به عنوان نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون
- یک نفر به عنوان نماینده شهرداری های کشور(در موارد مربوط به تابلو ها)
- یک نفر به عنوان نماینده وزارت ارشاد حسب مورد بنا به تشخیص رئیس کمیسیون
26. به منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح این آیین نامه ، در هر شهرستان کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
- رئیس یا نایب رئیس نظام پزشکی شهرستان (رئیس کمیسیون)
- رئیس هیات بدوی انتظامی شهرستان یا نماینده وی
- سه نفر به انتخاب هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان
- یک نفر به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط
- یک نفر به عنوان نماینده ادارات بیمه ذی ربط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون
- یک نفر به عنوان نماینده شهرداری ها (در موارد مربوط به تابلوها)
- یک نفر به عنوان نماینده اداره ارشاد حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون
27. کلیه مشمولان این آیین نامه باید تابلوها، سرنسخه ها و مهرهایی که پیش از تصویب این آیین ننامه تهیه نموده اند را حداکثر ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ ضوابط مطابق با مفاد این آیین نامه اصلاح نمایند.
28. کلیه موارد تخلف از این آیین نامه در هیات های انتظامی نظام پزشکی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
29. این آیین نامه در 29 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1386/11/16 به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.